Warning: A non-numeric value encountered in /home/robe0189/public_html/hybu.co.uk/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5760

Hybu Pobl Ifanc

Rhaglen gwirfoddoli unigryw a chyffrous ar gyfer bobl ifanc rhwng 16-18 oed.

Mae Hybu Pobl Ifanc I bobl ifanc rhwng 16-18, efo’r rhaglen yn gorffen yn y Mehefin rydych yn troi yn 18 oed. Os ydych yn berson sy’n hoff o wneud pethau newydd, cwrdd â phobl newydd a chael hwyl wrth helpu eraill, Hybu Pobl Ifanc yw’r lle i chi!

Beth mae Hybu Pobl Ifanc yn gwneud:

Eich hyfforddi mewn amryw o sgiliau gan gynnwys:

$

Sut I fod yn wirfoddolwr da.

$

Sgiliau cyflogadwyedd.

$

Trefnu a chynnal gweithgareddau cymunedol.

$

Eich hyfforddi i ddylunio, cynnal a rheoli gweithgareddau a digwyddiadau i ddod a hwyl a gwasanaethau i gymunedau dan anfantais sydd angen pethau newydd.

Beth ydw i’n ei gael?

Ar wahân i’r hyfforddiant a’r cymorth y byddwn yn rhoi i chi y canlynol i brofi eich bod yn berson ifanc cyfrifol a dibynadwy:

N

Tystysgrifau am bob modiwl rydych yn cwblhau a medrwch gael lan I 9 Tystysgrifau drwy gydol ddwy flynedd y rhaglen.

N

Horiau ymarferol o weithio gydag eraill.

N

Cyfeiriadau am yr holl bethau rydych wedi gwneud.

Mae’r rhaglen ar agor i unrhyw un, o unrhyw gefndir, credo neu allu, cyhyd yr ydych yr oedran cywir.

Share This