Warning: A non-numeric value encountered in /home/robe0189/public_html/hybu.co.uk/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5760

Hyfforddiant

Professional, qualified and friendly trainers

Mae gan Hybu cangen hyfforddi a weithredir gan hyfforddwyr cymwys a phroffesiynol sydd â phrofiad arbenigwyr mewn trin oedolion mewn gwaith chwarae. Mae Hybu hefyd yn ganolfan wobr CACHE sy’n ein galluogi i ddarparu cyrsiau achrededig ar Lefel 2 a 3 mewn Gwaith Chwarae.

Mae gennym grwpiau wedi’u hyfforddi dros Gymru gyfan ac yn medru darparu cyrsiau byr i bobl a dymunir gwirfoddoli i weld os byddant yn mwynhau gweithio â phlant mewn lleoliadau tu allan i’r ysgol.

Mewn partnetiaeth a PM Training & Assessing Ltd gallwn ddarparu cyrsiau achrededig mewn Hyfforddi’r Hyfforddwr a Sgiliau Gwirfodoli.

Yn dod yn fuan

Me, Us & Them – cwrs newydd wedi’i ddylunio i ddarparu hyfforddiant i unrhyw un sy’n gweithio a phlant tu allan i’r ysgol mewn amrywiaeth o weithgareddau o ballet i bêl-droed, crochenwaith i origami. Nod y cwrs yw helpu cyfranogwyr dyfu fel unigolion, tyfu fel rhan o dîm ac i alluogi plant i drio pethau newydd.

Ar y funud rydym yn chwilio am gymeradwyaeth CACHE i’r cwrs yma ac fe all gael ei ddefnyddio am ddatblygiad proffesiynol parhaus.

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Eisiau mwy o fanylion?

Os ddymunwch mwy o fanylion am unrhyw un o’n cynlluniau hyfforddi cysylltwch â ni.

Share This