Warning: A non-numeric value encountered in /home/robe0189/public_html/hybu.co.uk/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5760

Rydym yn falch i ddweud mi fydd Fun Alive Club yn cymryd rhan unwaith eto’r haf yma. Bydd yn cael ei gynnal yn Ysgol Gynradd Llanedeyrn, Wellwood, Llanedeyrn, Caerdydd, CF23 9JN ac mi fydd ar agor i bob plentyn os yn ysgol neu ddim.

Bydd y clwb yn cynnig amryw o weithgareddau hwylus i blant oed 4-11. Enwch y gweithgaredd ac rydym yn si?r o’i wneud ar un adeg.

N

Agored i blant rhwng 4-11 oed

Agored i bob plentyn yn yr ystod oedran nid dim ond disgyblion Ysgol Gynradd Llanedeyrn.

~

Mae Diogelwch yn allweddol

Rydym wedi ein hyswirio’n llawn, mae ein staff i gyd wedi cael gwiriad DBS ac innau gyda hyfforddiant llawn neu’n cael hyfforddiant.

Bydd y clwb yn cynnig amryw o weithgareddau hwylus i blant oed 4-11. Enwch y gweithgaredd ac rydym yn si?r o’i wneud ar un adeg.

Bydd y clwb ar agor yn ystod yr wythnos o 21ain Gorffennaf I 14eg Awst 2015. Byddwn yn cynnal 2 sesiwn y dydd – 10yb – 12yp a 1:15yp – 3:15yp a ffi’r sesiwn yw £2.00.

Mae pob aelod o staff innau yn gymwysedig neu yn cael eu hyfforddi ac mae pawb wedi cael gwiriad DBS.

Mae angen i bob plentyn wedi cael ffurflen caniatâd wedi’i gwblhau gan riant neu ofalwr ar eu diwrnod cyntaf. Cliciwch isod i gael ffurflen caniatâd.

Lawrlwytho

Llanedeyrn Primary School

Llanedeyrn Primary School

Wellwood

Llanedeyrn

Cardiff

CF23 9JN

Unrhyw Gwestiynau?

Os ddymunwch unrhyw wybodaeth ychwanegol am ein clwb, y staff neu fel arall, peidiwch oedi ein cysylltu.

Contact Us

Nes gychwyn Fun Alive Club

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Share This