Warning: A non-numeric value encountered in /home/robe0189/public_html/hybu.co.uk/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5760

Rhaglen Hyfforddiant Arweinwyr Hybu

Mae gan Hybu rhaglen hyfforddiant arweinwyr ar gyfer pobl ifanc oed 18-20. Mae hyn yn rhaglen ddeinamig sy’n rhoi’r cyfle i hyfforddi i wneud pethau unigryw mewn cymunedau lleol a gweithio efo’n rhaglen Hybu Pobl Ifanc.

Beth fydd yr hyfforddiant yn ei gynnwys?

Byddwch yn derbyn hyfforddiant achrededig yn cynnwys:

N

Sgiliau gwirfoddoli

N

Mentora

N

Hyfforddi’r hyfforddwr

N

Trefnu, rheoli a chynnal gweithgareddau cymunedol

Mae hwn yn rhaglen gyffrous newydd sy’n cynnig profiad, sgiliau cyflogadwyedd a chyfeiriadau. Byddwch yn helpu pobl ifanc i dyfu’n unigolion datblygedig yn ogystal â bod yn rhan mewn darparu gweithgareddau sydd eu hangen mewn cymunedau dan anfantais.

Caiff cyfranogwyr eu tynnu o gymunedau lleol, Prifysgolion ac o’n rhaglen Hybu Pobl Ifanc ni.

Interested?

Cewn cymeriant yn flynyddol ym mis Hydref, am fwy o wybodaeth cysylltwych â ni.

Share This