Warning: A non-numeric value encountered in /home/robe0189/public_html/hybu.co.uk/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5760

Arweinwyr Hybu

Rydym o hyd yn edrych am bobl o safon i weithredu fel hwyluswyr ar gyfer ein rhaglen Hybu Pobl Ifanc ar gyfer bobl ifanc 16-18 oed. Mae Hybu Pobl Ifanc yn raglen anarferol lle mae’r pobl ifanc yn cymryd yr awenau ar gynnal gweithgareddau ac mae ein staff yn troi i fod rhwng hwyluswyr ac arweiniaid.

Rydym yn edrych am bobl dros 21 oed ac mae yna angen am staff gwrywaidd a benywaidd gan rydym yn lwcus i gael nifer o ddynion ifanc yn rhan o’n grwpiau.

Mae’r gweithgareddau a threfnwyd gan y Bobl Ifanc yn amrywio, yn unigryw ac yn heriol. Yn y gorffennol maent wedi cynnwys Record Byd, Diwrnodau Hwylus i blant a the yn y prynhawn i’r henoed.

Interested?

Mae hyfforddiant ar gael ac rydym yn recriwtio drwy’r flwyddyn.

Share This