Warning: A non-numeric value encountered in /home/robe0189/public_html/hybu.co.uk/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5760

Dont't Stop Us Now!

Dathliad cerddorol yn cynnwys Lee Mead, Paul Zerdin, a cor 1000 o leisiau o ardraws De Gymru ym Motorpoint Arena Caerdydd. Ag ymwelwyr arbennig.

Prynwch docynnau

Hybu Pobl Ifanc

Mae Hybu Pobl Ifanc yn rhaglen ddeinamig, hwylus, a gyffrous ar gyfer hyfforddi pobl ifanc mewn sgiliau gwirfoddoli, arweinyddiaeth, ag entrepreneuraidd gan greu prosiectau i wella bywydau pobl eraill mewn cymunedau difreintiedig.

Rydym nawr yn recriwtio am Fedi 2015.

Hyfforddiant Hybu

Mae Hyfforddiant Hybu yn darparu hyfforddiant achrededig a hyfforddiant nad yw’n achrededig ar gyfer oedolion o bob oedran sy’n arbenigo mewn Gwaith Chwarae, Gweithio â phlant, Sgiliau Gwirfoddoli a Datblygiad Personol.

Tîm Arweiniaid Hybu

Mae Hybu bob amser yn chwilio am bobl sydd â diddordeb mewn bod yn rhan o’n Tîm Arweinwyr i weithio gyda’n rhaglen Hybu Pobl Ifanc. Mae ein Harweinwyr i gyd dros 21 oed ac os yr ydych â diddordeb cliciwch ar y linc am fwy o fanylion.

Mae Hybu hefyd yn gweithredu Rhaglen Hyfforddi Arweinwyr I bobl ifanc rhwng 18-20. Mae’r rhaglen yn darparu hyfforddiant achrededig gyda phrofiad ymarferol o weithio efo amrywiaeth o oedrannau mewn lleoliadau gwahanol.

Rydym nawr yn recriwtio am yr Hydref 2015.

A photo from our 1000 Voice Choir event in December 2014.

1000 Voices

Ar y 26ain o Chwefror 2016 am 7y.h. yng Nghanolfan Motorpoint Caerdydd fe fyddwn yn cynnal ein Côr o 1000 o leisiau efo chyfranogwyr ledled y 12 sir yn Ne Cymru.

Cofiwch ddod yn ôl am fwy o wybodaeth ac am bryd y gallwch archebu tocynnau am ein cyngerdd nesaf.

Dysgu mwy

Drop Us a Line

Os ddymunwch gysylltu â ni yngl?n â’n gwaith neu unrhyw beth arall, ymwelwch â’n tudalen Cyswllt.

Cysylltu â ni

Diolch!

Rydym yn ddiolchgar iawn i’r Gronfa Loteri Fawr am ddyfarnu ein grant diweddar i ni. Golyga hyn ein bod nawr yn medru cyflawni ein breuddwydion a’n dyheadau ar gyfer pobl ifanc gan eu bod, fel yr ydym yn gwybod, yn wych.